Nhân đôi của bạn đồng xu chỉ trong 24 giờ

Mở tài khoản của bạn ngay bây giờ để chúng tôi có thể gửi cho bạn lợi nhuận!

205

Ngày trực tuyến

Tổng số nhà đầu tư

3090

Người dùng trực tuyến

10982

Tổng số giao dịch

Quy tắc 100Bit

Các quy định chung:

1.1 Hoa hồng dự án khi rút tiền là 0% số tiền người dùng rút.
1.2 Bằng cách đăng ký vào hệ thống của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý với các quy tắc này.
1.3 Ban quản lý không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho bạn do sử dụng Hệ thống này.
1.4 Tại thời điểm đăng ký, người dùng phải từ 18 tuổi trở lên kể từ ngày sinh của mình.

Người dùng có quyền:

2.1 Để gửi tiền vào số dư của bạn.
2.2 Thông báo và thu hút thành viên mới vào hệ thống bằng nhiều phương thức quảng cáo, trang, chủ đề trên các diễn đàn, mạng xã hội, v.v.
2.3 Gửi mong muốn và phản hồi của bạn đến Hệ thống để cải thiện dịch vụ của Hệ thống.

Người dùng cam kết:

2.4 Tuân thủ đầy đủ các quy tắc này.
2.5 Đọc kỹ các điều khoản tín dụng và thanh toán.
2.6 Không đánh lừa Ban quản trị hệ thống bằng cách cung cấp thông tin sai.
2.7 Ít nhất mỗi tháng một lần, hãy đọc lại các quy tắc này.
2.8 Nếu bạn tìm thấy bất kỳ trục trặc nào hoặc một số lỗi trong tập lệnh trang web, hãy báo cáo với dịch vụ hỗ trợ.
2.9 Không cố gắng hack trang web và không sử dụng các lỗi có thể xảy ra trong tập lệnh.
Khi cố gắng hack, ban quản trị có mọi quyền xóa, chặn hoặc phạt người dùng.
2.10 Không xuất bản các thông báo xúc phạm, phỉ báng và các loại thông báo khác làm tổn hại đến danh tiếng của Hệ thống hoặc người dùng của Hệ thống.
2.11 Không đăng ký nhiều hơn một tài khoản. Mỗi người tham gia chỉ được phép có một tài khoản. Trong trường hợp phát hiện nhiều tài khoản, ban quản trị có toàn quyền xóa, chặn hoặc phạt người dùng.

Nhiệm vụ và quyền của cơ quan quản lý:

3.1 Nếu người dùng bỏ qua các quy tắc này, ban quản trị có quyền xóa, chặn hoặc phạt tài khoản của người dùng mà không cần cảnh báo và không đưa ra bất kỳ lý do nào..
3.2 Ban quản trị có thể thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc này mà không cần cảnh báo người dùng.
3.3 Các thư gửi đến cơ quan quản lý có nội dung tục tĩu, xúc phạm hoặc đe dọa sẽ bị bỏ qua và người dùng sẽ bị xóa.
3.4 Nếu bạn tìm cách gây hiểu lầm cho ban quản trị, lừa dối thì sẽ có biện pháp xóa, khóa tài khoản hoặc phạt tiền.
3.5 Ban quản lý cam kết duy trì tính bảo mật của thông tin của người dùng đã đăng ký nhận được từ anh ta trong quá trình đăng ký.
3.6 Trong trường hợp từ chối chấp nhận các quy định mới, ban quản trị có quyền từ chối việc người dùng tham gia thêm vào dịch vụ của chúng tôi.

Thanh toán

4.1 Người dùng có thể đặt cọc $ 1 trở lên bằng các hệ thống thanh toán sau: Bitcoin, Ethereum, LiteCoin, DogeCoin, PerfectMoney, Payeer.
4.2 Số tiền rút tối thiểu từ hệ thống là: 0,02 đô la Mỹ. Đối với một số hướng thanh toán, các điều kiện riêng biệt có thể được thiết lập đối với số tiền rút tối thiểu từ Hệ thống và quy trình dịch vụ.
4.3 Danh sách các hệ thống thanh toán mà bạn có thể gửi và rút tiền có thể được điều chỉnh bởi ban quản trị.
4.4 Rút tiền được thực hiện ở chế độ Tự động. Nếu khách hàng cung cấp dữ liệu không chính xác, không đầy đủ về hệ thống rút tiền, việc rút tiền sẽ không xảy ra và yêu cầu rút tiền bị từ chối cho đến khi tất cả các dữ liệu và dữ liệu không chính xác được sửa chữa hoặc làm rõ.
4.5 Yêu cầu rút tiền được chấp nhận suốt ngày đêm.

Copyright © 2020. All rights reserved by